Eğitimlerimizde, yelkenli tekne ile iş dünyası arasındaki ilişki, bir metafor olarak kullandığımız “Kaptan Tarzı Takım Çalışması Eğitim Modeli” çerçevesinde simüle edilmektedir.Tekne ortamı ile işletme ortamı birbirlerine oldukça benzemektedir. Teknenin kendisi, işletmeyi; kaptan, lideri; mürettebat, ekip üyelerini; rakip tekneler, rakip işletmeleri; rüzgar şartları, ekonomik koşulları; ve yarış kuralları, rekabet kurallarını ifade etmektedir.

Bu şartlar altında ve mevcut kısıtlı kaynaklarla ekibin stratejik kararlar alması ve bunu birlikte uygulaması beklenmektedir.

Teknenin ve çevresel şartların ekonomik bir metafor olarak kullanılması, hem katılımcıların bu metafor içinde kalmalarını sağlamakta ve hem de edindikleri bilgileri ve üstlendikleri rolleri kolaylıkla uygulama fırsatını sunmaktadır.


1. AŞAMA "EKİBİNİ OLUŞTUR VE OYUNA HAZIRLA"


Günün ilk bölümünde gerçekleştirilecek bu çalışmada; ekibe güvenlik brifinginin verilmesinin ardından, temel yelkencilik bilgisi aktarılacaktır. Bu kapsamda ekibin “hızlı öğrenme” yetkinlikleri ön plana çıkmaktadır. Bu bölümde, farklı bir ortamda ekibin birbirine uyumu ve koordinasyon içinde çalışması, öğrenme yetenekleri, yardımlaşma, problem çözme ve belirsizlikle baş edebilme özellikleri değerlendirilmektedir.


2. AŞAMA "ÇEVRESEL ŞARTLARI DEĞERLENDİR"


Günün ikinci bölümünde, ekibin “verimlilik” ve “çevresel farkındalık” yetkinliğinin test edilmesi amacıyla ekipler arasında bir yarış simülasyonu yapılacaktır. Bu aşamada ekibin sürekli değişen çevresel şartlara adaptasyonu ve bir ekip olarak rekabet ortamındaki davranışları değerlendirilmektedir.


KAPTAN TARZI TAKIM ÇALIŞMASI EĞİTİMİ ÖRNEK PROGRAM


Programın Genel Tanıtımı ve Safety Briefing
09:30 – 10:00

Teknede Oryantasyon ve Denize Açılma
10:00 – 12:00

Yelkenli Teknede Takım Çalışması Eğitimi 1. Aşama:
Ekibini Oluştur ve Oyuna Hazırla
12:00 – 13:00

Yemek ve Kısa Debrief Seansı (Teknede)
13:00 – 16:30

Yelkenli Teknede Takım Çalışması Eğitimi 2. Aşama:
Çevresel Şartları Değerlendir
16:30 – 17:00

Karaya İntikal, Debrief Seansı ve Günün Değerlendirilmesi (Teknede)

Translate